" />

Основні види контрактів

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)- МАТЕРІАЛЬНО ОФОРМЛЕНА УГОДА ДВОХ АБО БІЛЬШЕ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ІНОЗЕМНИХ КОНТРАГЕНТІВ, СПРЯМОВАНА НА ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗМІНУ АБО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ВЗАЄМНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Контракти купівлі продажу

ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ПОСТАВИТИ ТОВАР,ПЕРЕДАТИ ДОКУМЕНТИ, ЩО ДО НЬОГО ВІДНОСЯТЬСЯ, І ПЕРЕДАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР ВІДПОВІДНО ДО УМОВ КОНТРАКТУ. ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ СПЛАТИТИ ЦІНУ ЗА ТОВАР І ПРИЙНЯТИ ПОСТАВКУ ТОВАРУ ВІДПОВІДНО ДОВИМОГ КОНТРАКТУ.

особливості виконання договорів куплі-продажу

Продаж товарів може здійснюватися як безпосередньо імпортеру продавцем, так і через посередників. Законом України № 5480 від 6.11.2012 та Постановою НБУ № 475 від 16.11.2012 визначено терміни проведення розрахунків в іноземній валюті при здійсненні ЗЕД: виручка резидентів (тільки для України; в інших країнах по-різному) підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки у строк, що не перевищує 90 календарних днів з моменту оформлення МД на експорт. В ПКМУ № 1409 від 29.12.07 «Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями» вказано, за якими умовами можливо продовжити цей строк. Імпортер згідно поданої заяви до уповноваженого банку купує валюту на міжбанківських торгах. Згідно Постанови НБУ №281 від 10.08.2005р. імпортер протягом 5 банківських днів повинен нарахувати валюту за призначенням. Якщо через 5 днів валюта не пішла за призначенням, банк імпортера, який купив валюту, повинен виставити валюту на продаж протягом 5 банківських днів за курсом проведення розрахунків в іноземній валюті. Порушення терміну проведення розрахунків в іноземній валюті більше 90 календарних днів тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від неодержаної суми.

Особливості виконання бартерних угод:

Режим здійснення бартерних угод у сфері ЗЕД, відповідальність за його порушення, повноваження і функції державних органів в процесі контролю за проведенням цих операцій встановлено ЗУ від 23.12.1998 року № 351-XIV. Товари, що імпортуються на підставі бартерних договорів підлягають ввезенню в Україну в строк, що не перевищує 180 днів з моменту оформлення МД на експорт. Перелік товарів, бартер по яким заборонений, затверджено ПКМУ №756 від 29.04.1999 року.

Договір комісії

За договором комісії одна сторона (комісіонер - посередник) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента - власника товару) за відповідну винагороду здійснити один або кілька контрактів від свого імені за рахунок комітента. За договором комісії посередник має право укладати контракт від свого імені. Комісіонер має право декларувати товари тільки тоді, коли є митним брокером. У випадках дії договору комісії перерахування між резидентами (комітентом і комісіонером) можуть бути у валюті. Власність товару до перетину кордону при експорті залишається за власником товару(комітентом). Відповідальність за виконанням контракту належить посереднику .

Договір доручення

За договором доручення, одна сторона (повірений) зобов’язується виконати від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні дії ( рекламні, фінансові, юридичні та інш.) в сфері ЗЕД.

Зовнішньоекономічні угоди консигнації (взяття товару під реалізацію)

Згідно Постанови Кабміну України (ПКМУ) № 1409 від 29.12.2007 до операцій резидентів, що здійснюються під час виконання договорів консигнації, належать операції з реалізації товарів, щодо яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням іншої сторони (консигнанта) за обумовлену винагороду продати з консигнаційного складу (на Україні з митного складу - МС) від свого імені товари, які належать консигнанту.

Особливості виконання зовнішньоекономічних угод консигнації:

Складання зовнішньоекономічного договору консигнації. Складання внутрішнього договору зберігання товару на МС. Поставка товару на територію України. Розміщення товару для зберігання на МС (митний режим ІМ 74). Складання внутрішніх договорів купівлі-продажу товару між зацікавленими укр. підприємствами та консигнатором. Випуск товару з МС у вільне користування (митний режим ІМ 40). Розрахунок згідно з зовнішньоекономічним договором консигнації. Повернення товару згідно угоди консигнанту або відправлення його в треті країни, якщо товар залишився на складі (митний режим реекспорт ЕК 11).

Приклади ЗЕД