" />

Порядок переміщення монет через митний кордон України:

Згідно з п. 57 ч. 1 ст. 4 МКУ товари - будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі. Відповідно до ч. 3 ст. 197 МКУ обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України. Порядок ввезення в Україну і вивезення за межі України банківських металів регламентується Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.05.2008 № 148, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 520/15211 (далі - Інструкція № 148). Главою 4 Інструкції № 148 встановлено:

фізична особа (резидент та нерезидент) має право ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування контролюючому органу у повному обсязі; фізична особа (резидент та нерезидент) має право вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на підставі індивідуальної ліцензії на вивезення за межі України банківських металів та за умови письмового декларування контролюючим органам. Інструкцією № 148 до банківських металів віднесені золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, що вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини та паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію - 999. Таким чином, усі монети України з вищезазначеними пробами як ті, що не є засобом платежу, так і ті, що випущені в обіг і є засобом платежу на території України, віднесені цим нормативно-правовим документом до банківських металів. Монети України з дорогоцінних металів, що мають нижчі проби, і при цьому не є засобом платежу та не відносяться до культурних цінностей, вивозяться за межі України і ввозяться в Україну фізичними особами на загальних підставах з урахуванням вимог ст. ст. 371, 373, 374 МКУ та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження».

Відповідно до пункту 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» зі змінами та доповненнями: до валюти України відносяться грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших фінансових установах на території України; до іноземної валюти - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України затверджені постановою Національного банку України від 23.10.2013 № 422, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 13.11.2013 за № 1942/24474. Таким чином, переміщення через митний кордон України банкнот, що не є: платіжними (справжніми); або такими, що виведені з обігу Національним банком України; або такими, що відносяться до культурних цінностей, здійснюється на загальних підставах з урахуванням вимог ст. ст. 371 та 374 МКУ.