" />

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ, ЗАПОВНЕННЯ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ (МД) СКЛАДАЄТЬСЯ митним агентом або декларантом з допомогою відповідного програмного забезпечення, разом з МД для митного оформлення надається її електронна копія. Порядок заповнення митної декларації, а також особливостей тих чи інших її граф, в залежності від обраного митного режиму, регламентується наказом Міністерства фінансів України. Один екземпляр МД призначено для декларування однієї партії товару. Заповнення митної декларації проводитися на партію товарів, загальна вартість якої перевищує еквівалент 100 євро. При декларуванні підакцизних товарів, товарів, що підлягають експортному контролю, товарів, що поміщуються в режим митного складу, а також у деяких інших випадках МД заповнюється незалежно від вартості таких товарів. Бланк ВМД являє собою зброшурований на 4 листах документ форми МД-2 (основний аркуш) та МД-3 (додатковий аркуш). ПРИЗНАЧЕННЯ АРКУШІВ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ: 1-й екземпляр – залишається з пакетом документів у відділі митного оформлення; 2-й екземпляр – передається у відділ статистики митного органу; 3-й екземпляр призначений для відправника товару; 4-й екземпляр (заповнюється при експорті) слідує з вантажем як товаросупровідний документ і в Україну . Зауважте, що при електронному декларуванні вантажів бланки митних декларацій не використовуються. ЗВЕРТАЄМО ВШУ УВАГУ, НА ТЕ, ЩО МИТНИЦЯ МОЖЕ ВІДМОВИТИ В ПРИЙНЯТТІ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ: декларація надана без повного пакета документів, необхідного для здійснення митного контролю й оформлення; МД подана з порушенням вимог Митного кодексу України; перелік відомостей, вказаних в МД, не відповідає переліку відомостей, передбачених інструкцією про порядок заповнення митної декларації; електронна МД не містить установлених законодавством обов'язкових реквізитів; МД на паперовому носії заповнена з виправленнями, крім змін і доповнень, внесених у встановленому законодавством порядку. Митний орган може відмовити в оформленні митної декларації винятково у випадках, передбачених законодавством України. Оформлення МД на паперовому носії вважається завершеним при наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу. Оформлення електронної МД вважається завершеним при наявності в МД відмітки про завершення оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом уповноваженої особи митниці. Інформація про митне оформлення електронної МД передається митному брокерові за допомогою електронного повідомлення, підписаного цифровим підписом уповноваженої особи митниці. Оформлена митна декларація є підтвердженням права на розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявлений митний режим і зобов'язань осіб, зазначених у МД, відносно здійснення ними відповідних фінансових, господарських і інших операцій.