" />

Ввезення ретро автомобілей

Відповідно до п. 18 частини першої ст. 4 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ), до культурних цінностей відносяться об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. Пропуск та оподаткування культурних цінностей, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється на умовах, установлених частинами першою, четвертою - восьмою та десятою ст. 374 МКУ. Відповідно до частини другої ст. 561 МКУ органи доходів і зборів здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації. Такий контроль у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Статтею 21 Закону України від 21 вересня 1999 року № 1068-XIV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» зі змінами і доповненнями встановлено, що культурні цінності, які ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, Міністерством юстиції України разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Під час ввезення культурних цінностей на територію України органу доходів і зборів подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню органами доходів і зборів до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей. У разі необхідності встановлення належності товарів до предметів, що мають художню, історичну чи археологічну цінність, а також визначення року виготовлення культурних цінностей для прийняття рішення про звільнення їх від оподаткування митними платежами відповідно до п. 2 частини десятої ст. 374 законодавством передбачено: 1) проведення досліджень (аналізу, експертизи) відповідно до вимог ст. ст. 356 – 357 МКУ; 2) залучення для участі у здійсненні митного контролю спеціалістів та експертів на умовах, установлених ст. 327 МКУ. При цьому, відповідно до частини п’ятої ст. 327 МКУ у разі необхідності за власним бажанням залучення спеціалістів та експертів може здійснювати декларант (власник товару). У такому разі відшкодування витрат, пов’язаних з участю спеціалістів та експертів у здійсненні митного контролю, здійснюється декларантом (власником товару) на підставі укладеної угоди. Згідно з п. 13 Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11.09.2014 № 744, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.09.2014 за № 1168/25945 зі змінами і доповненнями, до державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей (а саме транспортних засобів) належать: Державний політехнічний музей при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (за згодою) Національний військово-історичний музей України (за згодою).Водночас відповідно до Закону України від 06 липня 2005 року № 2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» зі змінами і доповненнями (далі – Закон № 2739), пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам «ЄВРО-5» – з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно.Автотранспортні засоби, що мають культурну цінність, допускаються до ввезення на територію України згідно з екологічними нормами «Євро-5», що діють від 01 січня 2016 року, за виключенням автомобілів, які були ввезені до 31 грудня 2015 року включно, на умовах ввезення під режимом тимчасового перебування, режиму транзиту, чи при переселенні на постійне місце проживання до України.