" />
our

ПОСЛУГИ КОМІСІОНЕРА

ПОСЛУГИ КОМІСІОНЕРА

ПОСЛУГИ КОМІСІОНЕРА, ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧА ЧИ ВІДПРАВНИКА ТОВАРУ, ПОСЛУГИ ІМПОРТЕРА ЧИ ЕКСПОРТЕРА ВАНТАЖУ

Пропонуємо Вам скористатись послугами комісіонера,які надаються нашою компанією, а також виступити відправником або одержувачем товару.

Договір комісії – один з найпоширеніших посередницьких договорів, що застосовується в зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Згідно ст. 1011 Цивільного кодексу України по договору комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) укласти одну або декілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. На підставі договору комісії ми здійснюємо всі необхідні дії пов’язані із прийманням, відправкою товару та його митним оформленням. Разом із цим право власності на товар протягом всієї експортно-імпортної операції належать Вам, як кінцевому покупцю чи продавцю.

Послуги імпортера або експортера вантажу, у свою чергу, передбачають передачу вантажу замовникові за внутрішнім договором купівлі-продажу, при цьому митний брокер Смарт Брок займається усіма етапами ввезення вантажу з-за кордону – від укладання зовнішньоекономічного контракту до доставки вантажу кінцевому покупцю після завершення його митного оформлення.

Таким чином комісіонер укладає зовнішньоекономічний контракт, але на протязі всієї поставки майнові права на товар належать комітенту (кінцевому одержувачу).

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТАВОК ТОВАРУ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ (ЧИ ЗА ЇЇ МЕЖІ) НА УМОВАХ ДОГОВОРУ КОМІСІЇ

  • Укладення договору комісії між Вами (комітентом) та митним брокером Смарт Брок (комісіонером);
  • Укладання зовнішньоекономічного контракту між Смарт Брок та іноземним контрагентом (продавцем або покупцем);
  • Здійснення митним брокером Смарт Брок (комісіонером) всіх необхідних імпортно-експортних операцій;
  • Проведення митним брокером Смарт Брок повного митного очищення, приймання та передача товару Вам (комітенту).

В результаті, в зручному для Вас місці, без зволікання часу та витрачання значних коштів  Ви отримуєте товар, який повністю пройшов митне оформлення та готовий до вільного обігу на території України

ПОСЛУГИ КОМІСІОНЕРА

ПОСЛУГИ

Пропонуємо Вам скористатись послугами комісіонера,які надаються нашою компанією, а також виступити відправником або одержувачем товару.