" />

Тимчасове ввезення транспортних засобів громадянами-резидентами на митну територію України

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України інших транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування. Строки, тимчасового ввезення, можуть бути продовжені митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один транспортний засіб особистого користування (за умови ввезення разом із транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно тими громадянами, які ввезли їх в Україну, для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.У разі невиконання умов Митного кодексу України, щодо таких автотранспортних засобів, останні можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави або бути передані особі, що здійснює ввезення, у вільний обіг на території України, на умовах сплати митних зборів як при імпорті таких автотранспортних засобів.Згідно ч.1 ст.№381 МКУ від 13 березня 2012 року №4495-IV, дозволяється ввозити до митної території України автотранспортні засоби особистого використання з метою транзиту. Для отримання можливості такого ввезення необхідно надати співробітникам митниці письмове декларування та внести грошову заставу за автотранспортний засіб, як при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу. Проте, ці вимоги не поширюються на автотранспортні засоби, що мають постійну реєстрацію у відповідних реєстраційних органах іноземної країни. Враховуючи це, МКУ не встановлено заборони на передачу права користування таким автотранспортним засобом в режимі транзиту. Тому громадянин-нерезидент може вільно ввезти такий транспортний засіб в режимі транзиту у разі отримання довіреності на автомобіль від іншого нерезидента.