" />

Нетарифне регулювання ЗЕД

Ставлення до використання нетарифних методів регулювання у світовій практиці достатньо суперечливе. З одного боку, Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і Світова організація торгівлі (СОТ), яка почала функціонувати з 1995 р., офіційно ставлять завдання максимально можливого скасування таких заходів та переходу до регулювання зовнішньої торгівлі винятково тарифними методами. З іншого боку, всі країни світу, включаючи ті, які входили в ГАТТ з дня підписання і які стали членами СОТ з початку її діяльності, використовують різноманітні форми нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі.

Нетарифне регулювання ЗЕД — це комплекс заходів обмежувально-заборонного характеру, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішній ринок країни.

Нетарифні обмеження є заходами прихованого протекціонізму і за характером дії поділяються на:кількісні (квотування, ліцензування, добровільні обмеження, ембарго), приховані (держ. закупівлі, вимоги до вмісту компонентів, технічні бар’єри), фінансові (субсидії, кредитування, демпінг),неекономічні (торговельні угоди, правові режими).

За допомогою цих методів держава в особі законодавчих і виконавчих органів впливає на сферу ЗЕД, з метою створення або забезпечення умов діяльності суб’єктів ЗЕД, відповідно до національної економічної політики. Мета цих заходів - посилення конкурентних позицій країни-імпортера та захист національної промисловості, охорона життя і здоров'я населення, навколишнього середовища, моралі, релігії і національної безпеки. Крім того, нетарифні методи використовуються і стосовно експортних операцій і для захисту національних ринків. Відповідно до статті 18 Закону України від 16.04.91 г. N 959-XII Про зовнішньоекономічну діяльність на територію України дозволено імпорт тих товарів, які за своїми технічними, фармакологічними, санітарними, фітосанітарними, ветеринарними та екологічними характеристиками не порушують мінімальних умов відповідних стандартів та вимог, що діють на території України. Систему державного контролю побудовано таким чином, що дозвільні документи, видані на товари та інші, які перетинають митний кордон України як правило мають надаватися на момент митного оформлення і є водночас підставою для його завершення. За визначенням основних методів діючі заходи нетарифного регулювання можна розділити на дві основні групи:

Прямі і непрямі заходи нетарифного регулювання

Прямі заходи нетарифного регулювання полягають у встановленні державою кількісних обмежень при експорті та імпорті окремих категорій товарів. Кількісні обмеження - це адміністративна форма нетарифного державного регулювання торговельного обороту, що визначає кількість та номенклатуру товарів, дозволених для експорту або імпорту. Основними видами кількісних обмежень є квотування, ліцензування і добровільне обмеження експорту.

КВОТУВАННЯ

Найбільш поширеною формою кількісних обмежень є квота. Квота — це кількісний нетарифний засіб обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на визначений проміжок часу. Експортні квоти вводяться відповідно до міжнародних стабілізаційних угод, що встановлюють частку кожної країни у спільному експорті певного товару, або урядом окремої держави для обмеження вивозу товарів, дефіцитних на національному ринку. Імпортні квоти вводяться національним урядом для захисту місцевих товаровиробників, досягнення збалансованості торговельного балансу, регулювання попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, а також як відповідь на дискримінаційну торговельну політику інших держав. Законом України Про зовнішньоекономічну діяльність в Україні запроваджені такі види ЕК або ІМ квот : квоти глобальні - квоти, що встановлюються щодо товару (товарів) без зазначення конкретних країн, куди товар (товари) ЕК або ІМ. Квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються щодо товару (товарів) з визначенням групи країн, куди товар (товари) ЕК або ІМ. Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються щодо товару (товарів) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може ЕК або ІМ. Квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру. Квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних або вартісних одиницях виміру. Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних або вартісних одиницях виміру. Тісно пов'язаний із квотуванням інший вид державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який називається ліцензуванням.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Ліцензування - комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів. Підставою для митного оформлення товарів, що підлягають ліцензуванню, є експортна (імпортна) ліцензія МінЕкономРозвитку відповідно до якої митний орган веде облік обсягів ввезеної (вивезеної) продукції. Ліцензія ЕК(5214) або ІМ (5213) -- належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого терміну часу певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування Види ліцензій: ліцензія генеральна 5213 — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції щодо певного товару (товарів) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування на цей товар. Ліцензія разова (індивідуальна) 5205 — разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, неменший ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції. Ліцензія відкрита (індивідуальна) 5213 — дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не меншого одного місяця) з визначенням його загального обсягу. Ліцензія антидемпінгова 5213 —право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування або антидемпінгових заходів. Ліцензія компенсаційна 5213 —право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антисубсидиційного розслідування або компенсаційних заходів. Ліцензія спеціальна 5203 —право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування або спеціальних заходів. Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. Автоматичне ліцензування - при здійсненні ЕК або ІМ товарів, щодо яких не встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження)- не справляє обмежувального впливу на товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню.(Наприклад транспортні ліцензії на перевозки вантажів та пасажирів, на брокерську діяльність, тур операторську.). У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування: - Строк видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим вимогам. (220грн.) Неавтоматичне ліцензування - при ЕК або ІМ товарів в разі встановлення квот (кількісних або інших обмежень). ( наприклад Зерно, металл) Розгляд заявок на одержання ліцензій може здійснюватися в порядку їх надходження, який визначається за датами реєстрації заявок, або одночасно після закінчення оголошеного строку їх приймання. У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування:- Строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати одержання заявки, якщо вони розглядаються в порядку їх надходження, та не більше 60 днів починаючи від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно;(780Грн). Ліцензія видається в одному екземплярі. Вона не підлягає передачі іншім субєктам ЗЕД.